Taiwan

B

Brotherhood of Legio - Shen xuan zhe (2007)

D

Double Vision - Shuang tong (2002)

F

The Fatality - Jue hun yin (2010)

G

Good Will Evil - Xiong mei (2008)

H

The Heirloom - Zhai bian (2005)

S

Sick Nurses (2007)
Silk - Gui si (2006)

W

Wolf-Devil Woman - Lang nu bai mo (1982)
Wolf-Devil Woman 2 - Jin fen you long (1983)