Hong Kong

A

Ab-normal Beauty (2004)

B

Bio Zombie - Sun faa sau si (1998)

C

The Child's Eye (2010)
The Closet (2007)

D

Dead Air (2007)
Devil's Offspring (2001)
Devil Fetus - Mo tai (1983)
Dial D for Demons (2000)
Diary - Mon seung (2006)
Dream Home (2010)
Dumplings (2004)

E

Ebola Syndrome - Yi boh lai beng duk (1996)
Erotic Ghost Story - Liao zhai yan tan (1987)
Evil Cat - Xiong mao (1987)
The Eye (2002)
The Eye 2 (2004)
The Eye 3 (2005)

F

Forest of Death - Sum yeun (2007)

G

Gong Tau: An Oriental Black Magic (2007)

H

Haunted Mansion (1998)
The Haunted School - Hau mo chu (2007)
Hell Has No Boundary - Mo jie (1982)
Home Sweet Home (2005)

I

The Imp (1981)
Inner Senses - Yee do hung gaan (2002)

L

Last Ghost Standing - Gui qing ni di hu (1999)
The Legend of the 7 Golden Vampires (1974)

M

Magic Cop - Qu mo jing cha (1990)
The Mirror (1967)
The Mirror (1999)
Mr. Vampire (1985)
Mr. Vampire II - Jiang shi xian sheng xu ji (1986)
Mr. Vampire III - Ling huan xian sheng (1987)
Mr. Vampire IV - Jiang shi shu shu (1988)
My Left Eye Sees Ghosts - Ngo joh aan gin diy gwai (2002)

N

New Mr. Vampire - Jiang shi fan sheng (1987)
New Mr. Vampire 2 - Yi mei dao ren (1989)

P

The Park - Chow lok yuen (2003)
Possessed (1983)
Possessed II - Yan gui fa kuang (1984)

R

Re-cycle - Gwai wik (2006)

S

Scared Stiff (1987)
Shaolin vs. Evil Dead (2004)
Shaolin vs. Evil Dead: Ultimate Power (2006)
Seeding of a Ghost - Zhong gui (1983)
The Seventh Curse - Yuan Zhen-Xia yu Wei Si-Li (1986)
Spiritual Love - Gui xin niang (1987)

T

Three (2002)
Three... Extremes (2004)
Troublesome Night - Yin yang lu (1997)

V

The Vampire Who Admires Me - Yau chat guen see um leun nei (2008)
Visible Secret - Youling renjian (2001)
Visible Secret 2 - Youling renjian II: Gui wei ren jian (2002)

W

We're Going to Eat You - Di yu wu men (1980)
A Wicked Ghost II: The Fear - San chuen lao see II: Sik ji ngoc gwai (2000)
A Wicked Ghost III: The Possession - San chuen lao see III: Gwai leng chin sun (2002)
A Wicked Ghost - San chuen liu see (1999)
Womb Ghosts - Ngok toi (2010)